ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนพัฒนาบุคลากร และแผนการจัดการความรู้ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

 ศธ 0542.01/ว 54  เรื่อง ขอแผนพัฒนาบุคลากร และแผนการจัดการความรู้ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
                        ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
                         1. แผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
                         2. 
แผนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

 วันที่ : 6 มี.ค. 2557
ที่มา :
อ่าน : 615