ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรและแผนจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 55 – 30 ก.ย. 56)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรและแผนจัดการความรู้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 55 – 30 ก.ย. 56)

1. แบบฟอร์มรายงานผลตามแผนพัฒนาบุคลากร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
2. 
แบบฟอร์มรายงานผลตามแผนจัดการความรู้  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556วันที่ : 16 ต.ค. 2556
ที่มา :
อ่าน : 666