ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ฉบับปรับปรุง ก.ค. 56)

แจ้งผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ฉบับปรับปรุง ก.ค. 56)วันที่ : 15 ต.ค. 2556
ที่มา :
อ่าน : 551