ข่าวประชาสัมพันธ์

คำรับรองการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

 คำรับรองการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556วันที่ : 4 เม.ย. 2556
ที่มา : งานวิเคราห์แผนและติดตามประเมินผล
อ่าน : 702