ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

 แจ้งผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553วันที่ : 5 ม.ค. 2555
ที่มา : งานวิเคราะห์แผนและติดตามประเมินผล
อ่าน : 968