ข่าวประชาสัมพันธ์

คำรับรองการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

การปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
1. คำรับรองการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
2. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 รอบ 12 เดือนวันที่ : 25 พ.ย. 2553
ที่มา :
อ่าน : 892