ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานการติดตามการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

 

รายงานการติดตามการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552วันที่ : 12 ก.ค. 2553
ที่มา : งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
อ่าน : 1406