ข่าวประชาสัมพันธ์

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ก.พ.ร.)


Powerpoint การประชุมชี้แจงคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของสำนักงาน ก.พ.ร.


 วันที่ : 1 เม.ย. 2556
ที่มา : -
อ่าน : 2023