ข่าวประชาสัมพันธ์

เงินโบนัส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551


 คำสั่งการจัดสรรเงินรางวัลสำหรับข้าสราชการและลูกจ้างประจำ

  


 


คำสั่งจัดจัดสรรเงินรางวัลสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ
ที่ได้รับจากการบริจาคของผู้บริหาร

 วันที่ : 5 ส.ค. 2552
ที่มา :
อ่าน : 1329