ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ ภาพการประชุมเรื่อง การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ วันอังคารที่ 28 มิ.ยิ 2550 ]
: 491
: 453
: 441
: 424
: 438
: 453
: 436
: 431
: 444
: 507
: 424
: 412
: 437
: 443
: 432
: 410
: 491
: 436
: 404
: 400
: 408
: 380
: 389
: 411
: 473
: 401
: 425
: 380
: 377
: 426

ไปที่หน้า : [1] 2 3 4 ถัดไป | สุดท้าย