ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ ภาพการประชุมเรื่อง การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ วันอังคารที่ 28 มิ.ยิ 2550 ]
: 439
: 399
: 387
: 377
: 386
: 403
: 386
: 380
: 394
: 459
: 375
: 367
: 384
: 397
: 382
: 358
: 441
: 384
: 356
: 351
: 361
: 330
: 343
: 358
: 422
: 349
: 374
: 334
: 330
: 375

ไปที่หน้า : [1] 2 3 4 ถัดไป | สุดท้าย