ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ ภาพการประชุมเรื่อง การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ วันอังคารที่ 28 มิ.ยิ 2550 ]
: 412
: 374
: 360
: 351
: 359
: 378
: 358
: 352
: 368
: 438
: 352
: 345
: 359
: 374
: 359
: 334
: 416
: 359
: 334
: 332
: 339
: 308
: 321
: 335
: 396
: 322
: 348
: 313
: 310
: 342

ไปที่หน้า : [1] 2 3 4 ถัดไป | สุดท้าย